Lis­bon Inter­na­tional Sem­i­nars :: GEN­DERCIT (Gen­der and Cit­i­zen­ship) :: Ana de Anquín (UnSalta, Argentina) & Blanca Vásquez (EL COLEF, Mex­ico) :: May 5th :: 16h :: Sala 1 :: ICS-​UL :: Coor­di­nated by Marzia Grassi

image001